Source: 
tv9kannada
https://tv9kannada.com/national/in-2022-23-bjp-received-over-rs-250-crore-as-donations-states-association-for-democratic-reforms-adr-rak-754118.html
Author: 
Rashmi Kallakatta
Date: 
04.01.2024
City: 

2022-23ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 70 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಜೆಪಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ₹ 250 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆದಿದೆ,. ಅದೇ ವೇಳೆ ಭಾರತ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಸುಮಾರು 25 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಎಡಿಆರ್ ಹೇಳಿದೆ

ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ (ADR) ಪ್ರಕಾರ, 2022-23ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 70 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಜೆಪಿ (BJP) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಭಾರತ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ (BRS) ಸುಮಾರು 25 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಎಡಿಆರ್ ಹೇಳಿದೆ. 2022-23ರ ಚುನಾವಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ವರದಿಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚುನಾವಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ₹ 363 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ 39 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ.

ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರುಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ₹ 360 ಕೋಟಿ, ಸಮಾಜ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ₹ 2 ಕೋಟಿ, ಪರಿಬರ್ತನ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ₹ 75.50 ಲಕ್ಷ, ಮತ್ತು ಟ್ರಯಂಫ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ₹ 50 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ ಎಡಿಆರ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಎಡಿಆರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿಯು ₹ 259.08 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು ದೇಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 70.69 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಬಿಆರ್ ಎಸ್₹ 90 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ದೇಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 24.56 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.

ಇತರ ಮೂರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಎಎಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ₹ 17.40 ಕೋಟಿ ಪಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಎಡಿಆರ್ ಹೇಳಿದೆ.

2021-22ರಲ್ಲಿ ₹ 336.50 ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರುಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ₹ 256.25 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜ್ ಇಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 2022-23ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ₹ 1.50 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಎಡಿಆರ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಮಾಜ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ₹ 50 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ಪ್ರೂಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಬಿಜೆಪಿ, ಬಿಆರ್‌ಎಸ್, ವೈಎಸ್‌ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಎಎಪಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.

© Association for Democratic Reforms
Privacy And Terms Of Use
Donation Payment Method